Obecné informace a podmínky

Westernová sedla jsou ručně šitá. Dodržuji technologické postupy čerpané z klasických amerických westernových škol, využívám zkušeností a postřehů získaných návštěvou několika sedlařských dílen a firem v USA . Zaměřuji se především na sedla pracovní s center seat plně vyhovujícím určení.

Hlavní směr výroby jsou pracovní sedla - WORKING SADDLE - sedla rančerská, Wade sedla, ropingová, cuttingová.

Mohu nabídnout ale i sedla pro ostatní westernové sportovní rodeové disciplíny - barrel, reining, cowhorse, pleasure, trail nebo univerzální all around saddles.

Nabídka obsahuje i sedla i pro netypická westernová plemena koní jako je arab, hafling, hucul apod. Váhu sedla nepovažuji za důležité kritérium.Má-li být sedlo plně funkční k svému určení, snížit váhu znamená ohrozit kvalitu a využitelnost. Váha je realita. Pracovní sedla jsou typická rovnoměrným rozložením váhy a zaručují sed jezdce v těžišti koně, takže ani vyšší váha nezpůsobí koni žádné potíže. Snížení váhy má smysl pouze u rychlostních disciplín např. Barrel Racing. Pro tato sedla mám k disposici lehké kostry RALIDE ultra light (USA), kde se váha pohybuje v rozmezí 7-9 kg.

Ostatní sedla se pohybují od 13 kg výš, podle použité kostry a kování.

Za typovou správnost a kvalitu provedení sedel ručím svými dvacetiletými zkušenostmi se stavbou westernových sedel.

Servis mnou vyrobených sedel je součástí nabídky. Zříkám se však jakékoliv odpovědnosti při nevhodném zacházení majitelem, nebo po zásahu jiné osoby. POZOR - běžné, odpovídající opotřebení např. třmenů, sedlových strun, vázacích řemenů apod. nelze považovat za výrobní chybu.

Závady které nejsou způsobeny výrobní chybou odstraním za cenu odpovídající a dle dohody.

Záruka na pracovní sedla při běžném používání k práci se stádem - na jejich pevné části (na kostru, tvrdé díly z krupónu, třmeny a kování) je pětiletá, ale sedla jsou dimenzovaná, podle mého názoru na dobu použivání více než trojnásobnou.

Sportovní sedla Barrelová na amerických odlehčených RALIDE ultra light kostrách mají záruku 2 roky (opět platí podmínka - používání závodních sedel pouze k disciplínám, ke kterým jsou určená).

Vlastní doba použitelnosti je ale opět nesrovnatelně delší...)

Co má sedlo splňovat, jaké požadavky jsou jsou na něj kladeny, jak ho používat a mnoho dalších informací, které mj. usnadní i naší domluvu je možné získat v knize, iniciovanou a uvedenou do života mým kolegou Milanem Nepustilem-WESTMAN SADDLERY, jako vůbec historicky první knihu o westernových sedlech v češtině "Jak si vybrat westernové sedlo" od Nakladatelství Harmony, jíž mám čest být spoluautorem.

Celková cena

Cena sedel se odvíjí od základního typu sedla, použitého typu kostry, zvoleného kování, ostrojení, zdobení a nadstandardní výbavy. 

K tomu se připočítává cena za další nadstavbové zpracování na objednávku,např. obšití dílů, potažení exponovaných dílů Raw-hide, Horn Wrap, Saddle String, stříbrné kování Montana Silversmith, popřípadě Bucking Rolls, zadní řemeny a zadní podbřišník - podle typu, provedení dílů - Roughout a zdobení (Basket / Floral / kombinované...), poprsák, brašny, atd. a to vše podle pevného ceníku, který vám můžu poskytnout předem - přesnou a konečnou cenu sedla dáme nejsnáze dohromady společně po změření koně. Cenu sedla domlouvám předem a smluvená cena se dále nemění, pokud se nezmění požadavky na výbavu nebo provedení sedla.

Za měření koně před výrobou sedla (vzdálenost je součtem - tam i zpět!) si účtuji sazbu 400,- Kč/100 km. Tato částka není započítána v ceně sedla!!! Cenu za uskutečněnou cestu za účelem měření koně, vyžádanou zákazníkem, požaduji uhradit v hotovosti, a to i v případě, že se nedohodneme na další stavbě sedla.

Měření probíhá tak, že si přivezu s sebou všechny kostry, které mám běžně v dílně k dispozici a poměřuji hotové sedlové kostry přímo na koni. Většinou lze vždy ze stávajících typů najít vhodnou kostru, popřípadě menší rozdíly na kostrách upravit, dostavit nebo naopak odbrousit a kostru tak lze dostatečně přesně dopasovat.

Po změření koně a dohodě o typu a provedení sedla požaduji: zálohu na provedenou práci ve výši cca.1/3 celkové ceny sedla (nejméně však částku 10.000,- Kč) zaplacenou v hotovosti nebo poukázanou bankovním převodem. Práci na sedle zahájím po připsání zálohové částky na bankovní účet (sdělím po dohodě). Práci na sedle zahájím až po naběhnutí zálohové částky na tento účet.

Platba za sedlo

Stavbu sedla zahájím a dokončím v předem dohodnutém termínu. Vyzhrazuji si možnost zpoždění smluveného termínu (z důvodu nemoci nebo jiné nepředvídatelné okolnosti). Při případném možném zpoždění dodání hotového sedla do 60 kalendářních dnů nelze požadovat slevu z předem smluvené ceny a odstoupení od kupní smlouvy v této lhůtě je možné, ale bez vrácení vložené zálohy. Pokud je toto zpoždění delší jak 60 kalendářních dnů, může zákazník žádat slevu nebo od smlouvy na výrobu sedla odstoupit. V takovém případě vrátím složenou zálohovou platbu v plné výši (zatím takový případ nenastal, naštěstí...)

Doplatek ceny a způsob doplatku řeším osobní dohodou před započetím práce na sedle.

Doprava a předání

hotového sedla postaveného na objednávku

Hotové sedlo postavené na objednávku nezasílám poštou ani jinými přepravními službami.

Sedlo přivezu osobně k zákazníkovi, odzkouším jej na koni pro kterého je určeno a teprve pokud je vše v pořádku, předám jej k užívání.

Doprava hotového sedla

Do okruhu 100 km cenu za dovoz hotového sedla neúčtuji.

Do míst vzdálených více jak 100 km pak účtuji 350,- Kč /100 km, od hranice 100 km (cena jen za pohonné látky) není-li dohodnuto jinak.

Koupě hotového sedla

Jedná se o předem hotová standardní sedla, tedy kupovaná sedla podle udaných rozměrů, pro standardní rámce koní, bez předešlého měření - tzn. nejsou postavena na objednávku.

Zakoupené standardní volné sedlo k prodeji nebo sedlo zakoupené přímo z expozice na výstavách, které nebylo postaveno na objednávku lze zaslat přepravní službou (PPL, Profi-balík).

Takové sedlo je možné vrátit bez udání důvodu a bez jakéhokoli poškození:

  • do 10 pracovních dnů za kauci 5% z ceny sedla + cena dopravného,
  • do 30 pracovních dnů za kauci 20% z ceny sedla + cena dopravného,
  • do 60 pracovních dnů za kauci 50% z ceny sedla + cena dopravného.

Pokud bylo sedlo ve zkušební době poškozeno (ušpinění, poškrábání, namočení, apod.) nelze jej vrátit v režimu výše uvedeném, ale lze tak učinit po dohodě a kompenzaci poškození (rozsah poškození stanovím při prohlídce a posouzení devastace a další prodejnosti sedla).

Po uplynutí této lhůty používané sedlo nelze vrátit. Lze na něm však provést za úhradu úpravy, pokud je to ovšem konstrukčně možné! Cena za tyto práce je pak shodná jako za běžný pozáruční servis. Použité sedlo mojí výroby lze také po dohodě vzít do komisního prodeje.

Pokud sedlo nebylo ve lhůtě 60 dnů používáno, je možnost vrácení na aktuální dohodě. K tomu je nutné, abych si sedlo před vrácením prohlédl a zkontroloval.